Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Er worden goede stappen gezet in de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Maar iedereen zit nog met een hoop administratieve rompslomp. Bureau Buitenhek heeft een oplossing: geef ook kostwinnersgezinnen recht op maximale kinderopvangtoeslag.

Ongeveer 75.000 peuters groeien op in een kostwinnersgezin; een gezin waar één van de ouders werkt. Dit gezin heeft nu nog geen recht op kinderopvangtoeslag. –

Vanaf 1 januari 2018 maakt het niet meer uit of een peuter werkende ouders heeft of niet om te bepalen naar welke voorziening hij of zij gaat: het kinderdagverblijf op de peuterspeelzaal. De harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk moet een einde maken aan segregatie van kinderen in Nederland. Nu nog hebben alleen gezinnen met twee werkende ouders recht op kinderopvangtoeslag. Zij belanden in het kinderdagverblijf of bij een gastouder. Gezinnen waar maar één ouder werkt (kostwinnergezinnen) krijgen via de gemeente subsidie om hun kind naar de peuterspeelzaal te brengen. De harmonisatie houdt ook in dat er een basisaanbod komt voor peuters van twee dagdelen per week met een VVE-indicatie (dus met een achterstand)

Gemeenten

De afgelopen jaren zijn veel peuterspeelzalen omgezet naar peutergroepen onder een kinderopvangorganisatie. Dat is een eerste stap in de harmonisatie en hiermee lopen veel Nederlandse gemeenten op de nieuwe wet vooruit. Maar hoewel peuterspeelzalen steeds vaker onder de kinderopvang vallen, blijven gemeenten financieel verantwoordelijk voor de opvang van kinderen van kostwinnersgezinnen. Gemeenten hebben ieder een eigen systeem om te bepalen hoeveel subsidie deze gezinnen krijgen voor opvang. Dit is afhankelijk van inkomen, maar ook van eventuele (taal)achterstanden waardoor kinderen in beeld komen voor VVE-subsidie.

Administratieve rompslomp

Niet alleen gemeenten, ook kinderopvangaanbieders, ouders en de Belastingdienst hebben door deze tweedeling te maken met administratieve rompslomp. Bureau Buitenhek meldt in een speciale nieuwsbrief over de harmonisatie, dat door een beperkte aanpassing in de toeslagregeling, een einde kan worden gemaakt aan deze onnodige extra administratie.

Wie zich wil laten bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot de harmonisatie, kan in het najaar op één van de vier gratis informatiebijeenkomsten terecht.

Kinderopvangtoeslagregeling

De aanpassing houdt in dat ook kostwinnersgezinnen recht krijgen op een maximale kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld van maximaal 240 uur per jaar. Daarmee kan deze groep van dezelfde geldstroom gebruikmaken als kinderen met kinderopvangtoeslag. Buitenhek berekent dat het om ongeveer 75.000 peuters gaat die in een dergelijk kostwinnersgezin opgroeien. Het verbreden van de toeslagregeling naar kostwinnersgezinnen voor maximaal 240 uur per peuter per jaar kost 100 miljoen euro meer aan kinderopvangtoeslag per jaar.

Financiering

Daarvoor komt terug dat gemeenten niet meer met dure systemen hoeven te werken. Minister Asscher heeft structureel 60 miljoen euro toegezegd voor de dekking van de kostwinnersregeling in alle gemeenten van Nederland (dit zijn er 390). Het vervallen van de kostwinnersregeling levert gemeenten daarnaast ook geld op. En Buitenhek berekent dat het resterende geld ook altijd gehaald kan worden uit de onderbesteding in het budget voor de kinderopvangtoeslag. Dit was in 2015 285 miljoen euro.

Planning wetswijziging

Het wetsvoorstel over de harmonisatie ligt nu voor advies bij de Raad van State. Na behandeling door de Raad zal het wetsvoorstel naar de Tweede kamer worden gestuurd. De planning is dat de Kamerbehandeling van de wet in het najaar van 2016 kan worden afgerond. Volgens Buitenhek lijkt het erop dat als dit allemaal goed gaat, de wet gewoon op 1 januari in kan gaan.

Bron: Kinderopvangtotaal

paperclip-02.jpg